ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าทีฯ จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

01 พฤษภาคม 2566