ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมหารือแนวทางจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผุ้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฯ
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม CoP (Community of Practice)
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 5 ปี 2566
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรผ่านระบบพร้อมเพย์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ทำความตกลง MOU กับคลินิกทันตกรรม
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ส่งผู้ได้รับรางวัล เข้าร่วมรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมฯ
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครือข่ายบวร เข้ารับรางวัลฯ
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพฯ SSO Family Run ครั้งที่ 1
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีประกาศผลรางวัลโครงการใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน จังหวัดพิษณุโลก
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ครบรอบ 33 ปี
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ประกันสังคมจังหวัดเดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 ครบรอบ 12 ปี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางมาตรวจราชการฯ
ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฯ
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี
 1 2 3 >