ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจำนวน 2 คน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 202 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานผลการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง และผลการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี เลขที่ 143 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นที่เลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม รวม 6 ที่เลือกตั้ง
สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวน ลงทะเบียน ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
ประกาศช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เจตนารมณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เจตนารมณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามใสสะอาด 2566
การดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประกาศนโยบายสำนักงานประกันสังคม โดยไม่รับของขวันและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทน ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายพีระพจน์ ภูสำลี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับฟังรายงานการสรุปผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม พระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์” เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสุมาลี เผ่าแสนเมือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการ ช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ เลขานุการกรม และนางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการ ศูนย์สารนิเทศ โดยมี นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมอนุกรรมการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และ นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ทำหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง จำนวนสถานประกอบการ และผู้ประกันตน รายงานการรับเงินสมทบ/การจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม รายงานผลการดำเนินติดตามผลการเร่งรัดรัดหนี้ พร้อมทั้งอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบของรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบชองรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าตรวจราชการกรณีปกติ (เขต12) สำนักงานประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ฯ เข้ารับการตรวจราชการ
 1 2 >