เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก และเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดร

10 กันยายน 2565

         วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 นายสุขสันต์ เจริญทวีโชค ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก และเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดร กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ทานกัณฑ์ ประจำปี 2565 เพื่อสืบทอดประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาเทพโลกอุดร วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก