ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกกับรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง 11

26 ตุลาคม 2563

        วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางกันยรัตน์ จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกได้บันทึกรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก NBT ช่อง 11 ในรายการ "เช้านี้ที่ภาคเหนือ" เพื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม เรื่องสิทธิประโยชน์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ประกันตนสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด