ภาพประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก และเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดร
บันทึกรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก NBT ช่อง 11 ในรายการ
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร