หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาประกันสังคม (ชุดที่ 13) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

14 พฤษภาคม 2563

     หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาประกันสังคม (ชุดที่ 13) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม    
     โดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการเกี่ยวกับการรับเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และประสานงานให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆ ตลอดจนรับอุทธรณ์เรื่องการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย