สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 จัดทำตู้ “ส.ป.ส. ปันน้ำใจ”

14 พฤษภาคม 2563

  สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 จัดทำตู้ “ส.ป.ส. ปันน้ำใจ” จัดตั้งไว้บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารสำนักงานฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือในการแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแบ่งปัน และนายสุขสันต์ เจริญทวีโชค ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร