หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ตู้แรงงานปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

14 พฤษภาคม 2563

  หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ตู้แรงงานปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยมี พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายนายทศพล กฤตวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคมพร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน
  ตู้แรงงานปันสุขจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “หยิบได้แต่พอดี ถ้ามีเอามาแบ่งปัน”ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรี และหากใครที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของมาเพิ่มเติมในตู้นี้ได้