รายงานสถานะกองทุนประกันสังคม รายไตรมาส  ค้นหา

ผลการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมไตรมาส 1/65

ผลการดำเนินการกองทุนประกันสังคมไตรมาส 2/2565

ผลการดำเนินการกองทุนประกันสังคมไตรมาส 3/2565

ผลการดำเนินการกองทุนประกันสังคมไตรมาส 4/2565

ผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมไตรมาส 1/64

ผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมไตรมาส 2/64

ผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมไตรมาส 3/64

ผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมไตรมาส 4/64

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 3/2563

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 4/2563

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 1/2563

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 2/2563

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 1/2562

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 2/2562

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 3/2562

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 4/2562

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 1/2561

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 2/2561

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 3/2561

สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 4/2561