รายชื่่อผู้สมัครที่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และมีสิทธิเข้ากับการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข)

13 กุมภาพันธ์ 2565