ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด - 19 โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
15/4/2564 ประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน ตามมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
14/4/2564 ติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจจุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน ตามมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
ข่าว : ประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้าง แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในระบบ e service บนหน้าเว็บ www.sso.go.th ด่วน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
มาตราการช่วยนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส COCID-19