วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด - 19 โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

21 เมษายน 2564