ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

08 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์