ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างงานเร่งด่วนเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม สาขาหล่มสัก

17 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างงานเร่งด่วนเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม สาขาหล่มสัก