ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างงานเร่งด่วนเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

17 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างงานเร่งด่วนเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์