ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกระดาษ A 4 สำนักงานประกันสังคม สาขาหล่มสัก
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง สำนักงานประกันสังคม สาขาหล่มสัก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างงานเร่งด่วนเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม สาขาหล่มสัก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างงานเร่งด่วนเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อกระดาษ เอ 4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงาน ปี 2563
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงาน ปี 2563