ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ 6994 พย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน นข 2956 พย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม สาขาเชียงคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดกลอนประตูห้องเก็บพัสดุ(บน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
29-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์(ตู้) ทะเบียน นข 2596 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ (ทะเบียน กฉ 6994 พะเยา, กฉ 6995 พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติและขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบอร์ดต่างๆ (บอร์ดผู้บริหาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดกิจกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
‹ First  < 6 7 8