ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(ATK)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสกุสำนักงาน(หมึกเครื่องโทรสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นโควิดแบบอะคริลิค พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2565 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ (จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข 2956 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ (จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ )เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2565 ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(ATK)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2
04-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่างและไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›