ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
14-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือเครือข่ายประกันสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 -70 ปี เข้าทำงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับ สปส.พะเยา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
24-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2564 ประกาศผู้นะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำประกันภัยรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(2)
16-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์บำรุงรักษาทรัพย์สิน (ซ่อมอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา และบริเวณสำนักงานประกันสังคมอำเภอเชียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า อาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจะจง
 1 2 3 >  Last ›