ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อ.เชียงคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ธันวาคม
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(งบวัสดุแบบพิมพ์) โดยวิธีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาและบริเวณสำนักงานประกันสังคมอำเภอเชียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เดือน
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน
07-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรงฝารางระบายน้ำและบ่อพักบริเวณโดยรอบสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน
29-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 2956 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากกั้นอะคริลิค พร้อมป้าย FAST TRACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริการต่างๆจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-10-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตุลาคม
 1 2 3 >  Last ›