ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
10-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)
08-06-2565 ประกศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน (แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายผ้าใบสำหรับสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ (จ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน กฉ 3596 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2565 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจรพร้อมเทปกั้นแบบยืดหดได้
27-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุให้กับผู้รับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา
18-05-2565 ประกาศผุ้นะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือเครือข่ายประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(ATK)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›