ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
28-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ 3596 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ครบรอบ 33 ปี สำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ดรัมโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ นข 2956 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ นข 2956 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
19-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง)
14-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
14-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ชุดกาแฟวนทอง)
14-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เจลแอลกฮอล์และแอลกฮอร์ชนิดน้ำ)
14-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ)
16-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางประกันสังคมจังหวัดพะเยา
 1 2 3 >  Last ›