รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) โทร.045-712184 ต่อ 41-47
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน