วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร

11 พฤษภาคม 2564