วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564

03 พฤษภาคม 2564