วันที่ 27 เมษายน 2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดยโสธร ประจำเดือนเมษายน 2564

27 เมษายน 2564