วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมระบบทางไกล ( VIDEO CONFERENCE ) เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

27 เมษายน 2564