วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม VDO CONFERENCE เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร

11 พฤษภาคม 2564