หน่วยงานภายใน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 112/29 ถ.ฟากน้ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หมายเลขโทรศํพท์ 0-5448-4001-2

หมายเลขโทรสาร 0-5448-1995

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) phayao@sso.go.th

https://www.facebook.com/sso.phayao/

Line ID : sso5600

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : http://61.91.204.85/sso/social...

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  : http://www.sso1506.com/ssolive...