นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกศูนย์บริการ่วมกระทรวงแรงงาน

02 มิถุนายน 2565

นางประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกศูนย์บริการ่วมกระทรวงแรงงาน