นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปฐมาพร เพชรดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565

04 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปฐมาพร  เพชรดี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่มอบของเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจผู้ประกันตนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพังงา จำนวน 11 ราย และโรงพยาบาลทับปุด  จำนวน 1 ราย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 2 เมษายน 2565