นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวมนธิรา พันธ์สวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2565

15 มีนาคม 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวมนธิรา  พันธ์สวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2565  และร่วมบริจาคเงินให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา   ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี