นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปฐมาพร เพชรดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

07 มกราคม 2565

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปฐมาพร  เพชรดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหล่อยูง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา