นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและทบทวนสิทธิโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

09 ธันวาคม 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา                ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและทบทวนสิทธิโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระดับพื้นที่จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม