นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ภารกิจกระทรวงแรงงาน

08 ธันวาคม 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางมณจิรา มูสิกะเจริญ พนักงานธุรการ ส 4 ร่วมลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ภารกิจกระทรวงแรงงาน แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา