นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางมณจิรา มูสิกะเจริญ พนักงานธุรการ ส 4 ร่วมลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ภารกิจกระทรวงแรงงาน

08 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางมณจิรา มูสิกะเจริญ พนักงานธุรการ ส 4 ร่วมลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ภารกิจกระทรวงแรงงาน แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา