ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
07-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
07-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิลโครงการ
01-07-2565 ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเชคกล้องวงจรปิด
27-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4257 พง
27-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถยนตฺ นข 1947 พง
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ประกันสังคม
20-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำสติ๊กเกอร์ตราเครื่องหมายสำนักงานประกันสังคม สำหรับติดประตูรถยนต์สำนักงานฯ หมายเลขทะเบียน กค 4257 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-06-2565 ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา สติ๊กเกอร์
07-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กค 4257