ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-08-2565 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
17-08-2565 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2565 จ้างทำรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2565 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2565 จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 6 โล่ และเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2565 จ้างพิมพ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเงินทดแทน จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2565 จ้างจัดนิทรรศการและแถลงข่าวเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 32 ปี สำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2565 จ้างจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 ครบรอบ 32 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2565 จ้างโครงการผลิตหนังสือร้อยเรียงความห่วงใย ครอบครัวประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2565 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4-80G-500 QUALITY PURPLE จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-08-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-08-2565 จ้างทำหนังสือสถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานประเภทกิจการที่มีประเภทกิจการที่มีประสบอันตรายสูง ปี 2560-2564 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-08-2565 จ้างจัดรายการและถ่ายทอดสด (Live Streaming) งานประกันสังคม
10-08-2565 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายการหนทางพารวย ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD
08-08-2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
05-08-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-08-2565 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›