ข่าว : ครม. ช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ เหลือร้อยละ 2.5

19 พฤษภาคม 2564