ข่าว : สปส. คว้า 2 รางวัล BEST SPONSORED STICKERS IN PUBLIC SECTOR และ BEST STICKER OF THE YEAR งาน LINE THAILAND AWARDS 2022

01 มิถุนายน 2566

สปส. คว้า 2 รางวัล BEST SPONSORED STICKERS IN PUBLIC SECTOR

และ BEST STICKER OF THE YEAR งาน LINE THAILAND AWARDS 2022

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางมารศรี ใจรังสี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน LINE THAILAND AWARDS 2022 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อมอบรางวัลแห่งความสำเร็จของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแบรนด์ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการทำการตลาดและธุรกิจดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม LINE ตลอดปี 2022 โดยสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมรับมอบรางวัล BEST SPONSORED STICKERS IN PUBLIC SECTOR และรางวัล BEST STICKER OF THE YEAR ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Capella Bangkok เขตสาธร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมทุกท่าน กับรางวัล BEST SPONSORED STICKERS IN PUBLIC SECTOR และรางวัล BEST STICKER OF THE YEAR ในงาน LINE THAILAND AWARDS 2022 ซึ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยมแบรนด์ผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ LINE ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และรางวัลที่สุดแห่งแบรนด์ผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ในปี 2565 โดย 2 รางวัลในครั้งนี้ ส่งผลให้สำนักงานประกันสังคมพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงาน และรักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้ติดตาม Line official Account สำนักงานประกันสังคม “@ssothai” มีจำนวนมากถึง 11,061,254 ล้านราย (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2566) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาล ยอดเงินสมทบชราภาพ เงินสมทบของผู้ประกันตน การเบิกสิทธิประโยชน์ และการแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม

นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากสำนักงานประกันสังคมจะสามารถคว้ารางวัล อันภาคภูมิใจ ทั้ง 2 รางวัลแล้ว ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้เข้ารอบ Finalis รางวัล Best official Account in Public Sector ที่เป็นรางวัลแสดงถึงการเป็นองค์กรภาครัฐที่สร้างความสำเร็จในการสร้างสรรค์การสื่อสารกับประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม LINE ประเทศไทย ได้อย่างยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 อีกด้วย

 

---------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506