ข่าว : ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนป่วยติดเชื้อโควิด-19

15 พฤษภาคม 2566

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนป่วยติดเชื้อโควิด-19

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ภายหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยังคงพบ ผู้ติดเชื้อมีอัตราการแพร่ระบาดอยู่ แม้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น และให้เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้มีแผนการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ หน่วยบริการภาครัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาล สามารถยื่นเบิกค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สำหรับกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีอาการเข้าเกณฑ์วิกฤต (สีแดง) เช่น มีอาการหอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 สามารถใช้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่เข้ารักษาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายบุญสงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ให้กับผู้ประกันตน โดยยึดหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดเพราะผู้ประกันตนทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวประกันสังคม

-----------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน