ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ส.2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
ประกาศสำนักงานประกันสังคม
ประชาสัมพันธ์เชินชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ของโครงการ SSO STAR CONTEST
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564
ประกาศจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
ข่าว : ครม. ช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ เหลือร้อยละ 2.5