ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service)
ข่าว : สปส. คว้า 2 รางวัล BEST SPONSORED STICKERS IN PUBLIC SECTOR และ BEST STICKER OF THE YEAR งาน LINE THAILAND AWARDS 2022
ข่าว : ​รมว.สุชาติ ส่ง เลขาธิการ 'บุญสงค์' เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ “โครงการ สปส.มอบสุข จังหวัดภูเก็ต”
ข่าว : รมว.สุชาติ สั่ง ประกันสังคมเร่งดูแลผู้เสียชีวิต เหตุพายุถล่มที่พิจิตร ตามสิทธิ์
ข่าว : สปส. เปิดงานเสวนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานกองทุนเงินทดแทน” สำนักงานประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนป่วยติดเชื้อโควิด-19
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 งวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 งวด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 งวด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข่าว : ปลัดกระทรวงแรงงาน สั่ง สปส. จ่ายเงินทดแทนทายาทลูกจ้างเสียชีวิต เหตุแท่นปูนก่อสร้างทางด่วนหล่นทับ กว่า 1.2 ล้านบาท
ข่าว : “บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. สั่งตรวจสอบ คลินิกเครือข่ายประกันสังคม จ. ระยอง เก็บค่ารักษาผู้ประกันตน
ข่าว : เริ่มแล้ววันนี้ เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 40 ผ่าน QR Code (Cross Bank Bill Payment บริการชำระบิลข้ามธนาคาร)
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2566 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
ข่าว : ประกันสังคม ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2566 มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกมิติ
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th
ข่าว : ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33, 39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66
 1 2 3 >  Last ›