ภาพประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายประโยก กุลเจริญ ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่    ออกให้บริการและรับชำระเงินในทุกวันพุธของสัปดาห์ รับชำระเงินสมทบ มาตรา 33 และมาตรา 39 รับเงิน 34,500.33 บาท จำนวน 50 ราย รับชำระเงินสมทบ มาตรา 40 รับเงิน 18,430 บาท จ
ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เยี่ยมผู้ประกันตน
‹ First  < 3 4 5