ภาพประชาสัมพันธ์

สปส.พังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สปส.พังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน'วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า
นายนันทชัย  ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคมเข้าตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 6   เยี่ยมจังหวัดพังงา
สปส.พังงา จัดทำมุมรับรองสำหรับผู้ประกันตนที่มารับบริการทางการแพทย์ “ประกันสังคมสไมล์”
สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563
สำนักงานประกันสังคมจังหวััดพังงา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา เยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini Office)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน “Healthy Thailand  เพื่อผู้ประกันตน”
 < 1 2 3 4 5 >