ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-06-2565 ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1735 ปน
29-06-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประชาส้มพันธ์
21-06-2565 ประกาศผลการชนะจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ (กระเป๋า)
02-06-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
26-05-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ๋
26-05-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
05-05-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับเยี่ยมผู้ประกันตน
29-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง)
29-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
29-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
25-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขอเช่าห้องประชุม ตามโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)ประจำปี 2565
22-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
22-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่าง ขนาด 9/125
05-04-2565 ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
28-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขอเช่าห้องประชุม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมของสำนักงานจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565
15-03-2565 ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดและไวนิลประชาสัมพันธ๋
15-03-2565 ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
09-03-2565 ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
09-03-2565 ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่าง ขนาด 9/125
17-02-2565 ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565
 1 2 >