ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-02-2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบInverter)
16-01-2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
11-01-2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง)
10-01-2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์พัดลมรถยนต์ หมายเลข นข1735 ปน
10-01-2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับเยี่ยมผู้ประกันตน
10-01-2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
29-12-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2566
29-12-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
23-12-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารัรกษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
21-12-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวนหย่อมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
16-12-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2566
16-12-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2566
16-12-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
16-12-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงและหนูอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
19-10-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
19-10-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
17-10-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นข1735 ปน
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นข1735 ปน.pdf
29-06-2565 ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1735 ปน
29-06-2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประชาส้มพันธ์
21-06-2565 ประกาศผลการชนะจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ (กระเป๋า)
 1 2 3 >