ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
การแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2564
ข่าว : รมว.แรงงาน เอาจริง! สั่ง ประกันสังคม ดำเนินคดีเอาผิด แก๊งเว็บไซต์ รับแลก ม33เรารักกัน เป็นเงินสด แล้ว
ข่าว : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการบรรเทาผลกระทบ COVID-19 ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ข่าว : รมว.แรงงาน แสดงความยินดีกับบุคลากร สปส.คว้ารางวัลสตรีดีเด่น ปี 63
ข่าว : หม่อมเต่า กำชับประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว เข้าตรวจสุขภาพ 7 โรค