ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
08-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารแนบ Tor ทำความสะอาด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ปี 2566.pdf เอกสารแนบ Tor ทำความสะอาด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ปี 2566.pdf เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-12-2565 - 16-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2565 - 19-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2565