ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
13-07-2566 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf Tor ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-07-2566 - 20-07-2566
( 08:30 - 16:30 )
21-07-2566 - 21-07-2566
( 09:00 - 12:00 )
24-07-2566
30-06-2566 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf ประกาศจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-06-2566 - 07-07-2566
( 08:30 - 16:30 )
10-07-2566 - 10-07-2566
( 09:00 - 12:00 )
13-07-2566
08-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารแนบ Tor ทำความสะอาด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ปี 2566.pdf เอกสารแนบ Tor ทำความสะอาด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ปี 2566.pdf เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-12-2565 - 16-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2565 - 19-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2565