รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานประกันสังคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานประกันสังคม เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ลำดับที่ 20 และสำรองลำดับที่ 21
ขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ลำดับที่ 19 และสำรองลำดับที่ 20
ขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 15 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครพนักงานโครงการจ้างเหมาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีและสาขาคลองหลวง
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 และเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1
ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1