ประกาศการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ปรับเปลี่ยนเป็น เวลา 08.30 - 15.00 น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

29 กันยายน 2564