เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

17 สิงหาคม 2564

เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ