เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

27 กรกฏาคม 2564

เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ