ม33เรารักกัน ( SSO NONGKHAI ) - ร้านอาหารตามสั่ง By บัณฑิตจบใหม่


ม33เรารักกัน ( SSO NONGKHAI ) - ร้านอาหารตามสั่ง By บัณฑิตจบใหม่
ด้วยนโยบายภาครัฐได้มีการจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไวรัส COVID - 19 ในโครงการ "ม33เรารักกัน"